POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

(dalej „Polityka prywatności i cookies”)

W celu wypełnienia obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO"), przedstawiamy Ci wszelkie niezbędne informacje o zakresie i podstawach prawnych przetwarzania Twoich danych osobowych, a także nasze dane kontaktowe, aby pomóc Ci zrozumieć, w jaki sposób będziemy przetwarzać Twoje dane, a także zapewnić Cię, że stosujemy wystarczające i skuteczne środki ochrony tych danych. Wszystkie pojęcia pisane z wielkiej litery w niniejszej Polityce prywatności i cookies mają znaczenie nadane im w Regulaminie, o ile odmiennie nie wynika z Polityki Prywatności i cookies.

I. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest CENTRUM STEROWANIA WSZECHŚWIATEM Maciej Heród Przemysław Kuciński Spółka Cywilna” z siedzibą w Krakowie 31-524 , ul. Grunwaldzka 17, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6752751000, REGON: 388794930; (dalej: „Administrator” lub „my”).
W przypadku pytań i wątpliwości w zakresie Polityki prywatności i plików cookies można skontaktować się z Administratorem w następujący sposób: pocztą tradycyjną wysłaną na adres: CENTRUM STEROWANIA WSZECHŚWIATEM Maciej Heród Przemysław Kuciński Spółka Cywilna, ul Grunwaldzka 17, 31-524 Kraków lub drogą elektroniczną pod adresem e-mail: [email protected]

Bezpieczeństwo danych
W trosce o ochronę Twoich danych osobowych stosujemy odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w ich prywatność. Nasze działania zapewniają bezpieczeństwo na poziomie wymaganym przez obowiązujące prawo, w tym RODO.

Dobrowolność podania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie niektórych danych osobowych może uniemożliwić lub znacząco utrudnić korzystanie z Serwisu. W przypadku podania danych w zakresie niewystarczającym do wykonania danej czynności dane te będą niezwłocznie usuwane.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Twoje dane będą przetwarzane przez nas gdy:
-przetwarzanie jest konieczne w celu podjęcia kroków na Twoje żądanie przed zawarciem umowy oraz w celu wykonania zawartej umowy (art. 6 ust 1 lit. b) RODO), co obejmuje:
-wyświetlanie zawartości Serwisu;
-odpowiadanie na wiadomości i zapytania dotyczące Serwisu;
-utworzenie Konta;
-dodawanie Materiałów;
-dodawanie i odbieranie zgłoszeń o zgubieniu lub znalezieniu Drona;
-przetwarzanie jest konieczne do realizacji naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), które obejmują analizę statystyczną aktywności w Serwisie, badania rynku i usprawnienie działania Serwisu;
-wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), która obejmuje przetwarzanie danych o Twojej lokalizacji.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych
W zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, będziemy je przechowywać do czasu jej wycofania. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego przed cofnięciem zgody.
Twoje dane przechowywane przez nas w związku z wykonywaniem zawartej z Tobą Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną tj. wyświetlanie naszej strony internetowej, utworzenie Konta, dodawanie Materiałów i ogłoszeń, będziemy przechowywać przez czas, w którym świadczymy te Usługi, w celu prawidłowego ich świadczenia.
Jeżeli skontaktowałeś się z nami w jakiejkolwiek formie, będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe do czasu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania.
Wszelkie dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, będą przetwarzane tak długo, jak długo będzie istniał nasz interes.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z RODO w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:
-prawo do wycofania zgody (art. 7 ust. RODO);
-prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO);
-prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);
-prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO);
-prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
-prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od nas Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego; możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane innemu administratorowi, jednakże zrobimy to tylko wtedy, gdy taka czynność będzie technicznie możliwa (art. 20 RODO);
-prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, który nie jest nadrzędny wobec Twojego interesu lub Twoich praw i wolności, oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO).
Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres: ENTRUM STEROWANIA WSZECHŚWIATEM Maciej Heród Przemysław Kuciński Spółka Cywilna, ul Grunwaldzka 17, 31-524 Kraków
Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO).

II. Pliki Cookies

Pliki Cookies
Serwis korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:
-ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu podczas jego przeglądania;
-późniejszego skojarzenia Użytkownika (jednak bez przetwarzania jego danych osobowych) w przypadku ponownego połączenia Serwisu z urządzeniem, na którym zostały zapisane;
-zapewnienia bezpieczeństwa oraz zapobiegania oszustwom i nadużyciom;
-tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
-dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do określonych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Użytkownika;
-uwierzytelniania Użytkowników;
udostępnienia w Serwisie treści w możliwie wysokiej do osiągnięcia jakości.

Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz unikalny numer. W ramach Serwisu wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:
- „sesyjne” - przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
-„stałe” - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
-„zewnętrzne” - pochodzące z witryny zewnętrznej, innej niż Serwis;
-„Google cookies” - powinieneś zapoznać się z polityką plików cookies Google dostępną pod adresem: www.google.com/policies/technologies/types/;
-„Google Analytics cookies” – powinieneś zapoznać się z polityką cookies dostępną pod adresem: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=pl.

Mechanizm działania Cookies w Serwisie
Serwis wykorzystuje pliki Cookies, które ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Cookies zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze Użytkownika. Nasz serwer może je odczytać przy ponownym połączeniu się z tym komputerem. Większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy Użytkownik naszego Serwisu ma możliwość zmiany ustawień dotyczących plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej (po kliknięciu w nazwę przeglądarki zostaniesz przekierowany na odpowiednią stronę internetową):
-Google Chrome;
-Internet Explorer;
-Microsoft Edge;
-Mozilla Firefox;
-Opera;
-Safari.
Wyłączenie informacji Cookies w przeglądarce nie pozbawia Użytkownika dostępu do zasobów naszego Serwisu. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.
Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jednak wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie z Serwisu.


Google Analytics
W naszym Serwisie korzystamy z Google Analytics - usługi analizy internetowej, na podstawie naszego uzasadnionego interesu w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu poznania Użytkowników naszego Serwisu i zoptymalizowania naszej oferty dla tych Użytkowników (cele marketingowe i optymalizacyjne).
Dostawcą usługi jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.
Google Analytics używa Cookies w celu analizowania w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszego Serwisu. Informacje generowane przez pliki cookies na temat korzystania z naszego Serwisu są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Ze względu na aktywację anonimizacji IP, adres IP Użytkownika zostaje wcześniej skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostaje przeniesiony na serwer Google w USA i tam skrócony.
Google wykorzystuje te informacje do oceny korzystania z naszego Serwisu, tworzenia raportów dotyczących aktywności w Serwisie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszego Serwisu. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Możesz zapobiec zapisywaniu plików cookies, dostosowując odpowiednio ustawienia swojej przeglądarki, co może jednak spowodować, że możesz nie być w stanie wykorzystać wszystkich funkcji Serwisu w pełnym zakresie.
Użytkownik może również uniemożliwić zbieranie danych generowanych przez Cookies i związanych z korzystaniem przez niego z naszego Serwisu (łącznie z adresem IP) do Google oraz przetwarzanie tych danych przez Google, instalując wtyczkę udostępnioną przez Google (po kliknięciu w link, zostaniesz przekierowany na zewnętrzną stronę internetową): https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
Więcej informacji na temat warunków ochrony danych można znaleźć pod adresem (po kliknięciu w link, zostaniesz przekierowany na zewnętrzną stronę internetową): https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/ lub https://policies.google.com/privacy?hl=pl /.
Możliwe jest przekazywanie danych do krajów trzecich. Jako odpowiednie zabezpieczenie zastosowanie mają standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 RODO. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Dodatkowe informacje
W ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania z Serwisu w Twoim urządzeniu mogą być dodatkowo umieszczone pliki Cookies pochodzące od innych podmiotów, w szczególności od dostawców takich jak Google, w celu umożliwienia Użytkownikom skorzystania z funkcjonalności Serwisu zintegrowanych z tymi serwisami. Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności, w związku z czym, ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem ze takich stron zapoznać się z dokumentem dotyczącym ich polityki prywatności.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej Polityki prywatności i plików cookies poprzez opublikowanie nowej Polityki prywatności i plików cookies w naszym Serwisie. Po dokonaniu zmiany, Polityka prywatności i plików cookies ukaże się w Serwisie z nową datą.
Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Usługodawcą reklamodawców oraz partnerów.