Administratorem Twoich danych osobowych jest Przemysław Kuciński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Centrum Sterowania Wszechświatem S.C. ul. Grunwaldzka 17, 31-525 Kraków wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6751751000, REGON: 388794930. W związku z tym przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Twoje dane będą przetwarzane przez czas trwania zawartej Umowy w celu jej wykonania, przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie, obsługi zgłoszeń o znalezieniu lub zgubieniu Drona oraz przez czas niezbędny do obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Możesz się z nami skontaktować poprzez adres e-mail: [email protected] lub listem tradycyjnym na adres: Centrum Sterowania Wszechświatem S.C. ul. Grunwaldzka 17, 31-525 Kraków. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych dostępne są w naszej Polityce prywatności i cookies: https://gdziepolatac.pl/cookies